— layout: post title: 馬寶寶取名 categories: [education] tags: [寶寶取名] —

最近幾天爲了找個好聽的名字費盡心思。記錄一下想到過的名字供參考。

馬思賢
《論語》:見賢思齊焉,見不賢而內自省也。
馬悠南
采菊東籬下,悠然見南山。
馬修遠
《離騷》:路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。
馬靜遠,馬明遠
非淡泊無以明志,非寧靜無以致遠。
馬知遙
路遙知馬力,日久見人心。
馬維嘉,馬維佳,馬唯嘉
《詩經小雅魚麗》:物其多矣,維其嘉矣。
馬令儀
《詩經小雅湛露》:豈弟君子,莫不令儀。令儀:美好的儀容、風範。
馬疏桐,馬靜初
蘇軾《卜算子》:缺月掛疏桐,漏斷人初靜。誰見幽人獨往來?飄渺孤鴻影。
馬可詩
《幽夢影》:人須求可入詩,物須求可入畫。
馬邀月
李白《月下獨酌》:舉杯邀明月,對影成三人。
馬林逸
《幽夢影》:有山林隱逸之樂而不知享者,漁樵也,農圃也,緇黃也。
馬夏茗
《幽夢影》:春風如酒,夏風如茗,秋風如煙,如姜芥。
馬一隱
《幽夢影》:牛與馬,一仕而一隱也;鹿與豕,一仙而一凡也。
馬悠悠
《詩經 車攻》:蕭蕭馬鳴,悠悠旆旌。
馬天澈
陶淵明《和郭主簿二首》:露凝無遊氣,天高風景澈。
馬馨遠
《說文解字》》馨:香之遠聞者。从香殸聲。殸,籒文磬。晋 陶潜 《饮酒》诗之五:“问君何能尔,心远地自偏。”
馬遠山
《周易 遯》天下有山,遯;君子以遠小人,不惡而嚴。
馬懿文
《周易 小畜》風行天上,小畜;君子以懿文德。
馬宜中
《周易 臨》大君之宜,行中之謂也。
馬明中
《周易 明夷》明入地中,明夷;君子以蒞眾,用晦而明。
馬澤中
《周易 革》澤中有火,革;君子以治歷明時。
馬明柔
《周易晉》晉,進也。明出地上,順而麗乎大明,柔進而上行。是以康侯用錫馬蕃庶,晝日三接也。